TƯ VẤN DỰ ÁN

Mr.Tuệ (cho thuê)

0934 363 998

Tiến độ xây dựng Khu Ngoại Giao Đoàn

Tiến độ xây dựng chung cư Ngoại Giao Đoàn tính đến thời điểm hiện tại đã có 12/23 tòa đã và đang triển khai xây dựng. Trong đó:

  • Tòa N03 – T8 chung cư Ngoại Giao Đoàn đã hoàn thiện và đang bàn giao căn hộ cho nhiều hộ gia đình, các căn còn lại đang tiếp tục mở bán.
  • Tòa N02-T1, N03 – T1, N04B-T1 và N04B-T2 đã xong thô dự kiến sẽ bàn giao Quý 3/2015
  • Tòa N02-T1, N03 (Từ T2-T7) đang triển khai xây dựng dự kiến sẽ sớm hoàn thiện vào 2016
  • Tòa N01 (từ T1 – T8) và N02 (T2-T3), N03-T7, N04A-T1, N04A-T2 chưa triển khai